Dobry klimat dla morza
SZKOLENIA I WARSZTATY

Warsztaty dla uczniów

Warsztaty odbywać się będą w wymiarze 10h na klasę/grupę (250 klas szkolnych po średnio 30 osób), w postaci 5 paneli tematycznych po 2h, z częstotliwością średnio 1 spotkanie na 2m-ce. Warsztaty odbędą się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. Uczniom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe.

Warsztaty będą prowadzone w nowoczesny i wielowymiarowy sposób, łączący ze sobą różne techniki aktywizujące.

Zastosowane zostaną m.in. takie metody jak gry symulacyjne, zabawy, quizy, doświadczenia, tworzenie map mentalnych, praca projektowa.

TERMIN REALIZACJI: 09.2015r.-04.2016r.-przeprowadzenie warsztatów

ZAKRES MERYTORYCZNY min.:

 • co to jest usługa ekosystemowa
 • istota różnorodności biologicznej
 • rola bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów przybrzeżnych
 • zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego
 • ochrona bioróżnorodności fauny i flory morskiej
 • pojęcie "green infrastructure"
 • wartość piaszczystych plaż

Do pobrania: program warsztatów

 

Szkolenia dla nauczycieli

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w zakresie innowacyjnych form i metod nauczania o ochronie bioróżnorodności na różnych etapach edukacji.

Szkolenia odbywać się będą w wymiarze 8h na grupę (sobota lub niedziela).

Podczas szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie obiad i materiały szkoleniowe.

Spotkania organizowane będą co do zasady w miastach wojewódzkich.

Szkolenia będą prowadzone w nowoczesny i wielowymiarowy sposób, łączący ze sobą różne techniki aktywizujące.

Zastosowane zostaną m.in. takie metody jak tworzenie map mentalnych, praca projektowa, dyskusje problemowe, studia przypadków.

TERMIN REALIZACJI:

09.2015r.-przeprowadzenie szkoleń

OBIORCY:

Szkolenia skierowane są do nauczyciele (25grup śr.10osob.) przedmiotów przyrodniczych, biologii, chemii, geografii oraz innych nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu ochrony bioróżnorodności i umiejętności jej przekazania.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • co to są usługi ekosystemowe
 • wartość piaszczystych plaż
 • pojęcie "green infrastructure"
 • różnorodność biologiczna
 • nauczanie o bioróżnorodności
 • idea nauki obywatelskiej i jej wdrażanie

Do pobrania: program szkolenia, formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, regulamin, regulamin (aktualizacja).

* To pole jest wymagane

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Więcej o funduszach:

logo-eaa

 

Znajd__nas_facebook_
Kontakt:
Kierownik Projektu – Adam Ślusarski
tel. 519 323 850
adam.slusarski@okcjo.com.pl
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33

karolina.sliwinska@okcjo.com.pl
http://www.okcentrum.com.pl
ok

Patroni:
sopot

wawaEEA Grants

"Dobry Klimat Dla Morza korzysta z dofinansowania w kwocie 1 266 369 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG." Celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.