Dobry klimat dla morza
O PROJEKCIE

DOBRY KLIMAT DLA MORZA to kampania edukacyjno-informacyjna, której celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

"Dobry Klimat Dla Morza korzysta z dofinansowania w kwocie 1 266 369 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG." Celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Kampania ma uświadomić mieszkańcom Polski wartość różnorodności biologicznej morza oraz przybliżyć jej specyfikę i unikalność.

Kampania ma pokazać, że w wielu miejscach naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona.

Z polskiego morza znikł rodzimy jesiotr, w latach 80 straciliśmy polskie stada łososi, na granicy wyginięcia znalazły się w parposze a także wiele innych gatunków ryb i roślin: morszczyn, widlik, char, zostera. Radykalnie zanikają bałtyckie zasoby morświna, a zasoby dorsza są na granicy zdolności samoodtwarzania.

Czas zdać sobie sprawę z tego, że ta unikalna, różnorodna sieć życia jest w rękach ludzkich. Ma na nią wpływ wszystko, co robi człowiek, aby podnieść poziom swojego życia: rozwijający się intensywnie przemysł, gospodarka, turystyka a także obserwowane dzisiaj zmiany klimatu. Niestety wśród naszego społeczeństwa brak jest wiedzy i świadomości potrzeby ochrony bioróżnorodności w morzu. Aby zachować w dobrym stanie wartość jaką jest ekosystem Bałtyku, człowiek musi działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem praw natury i środowiska, w którym żyje. Do tego potrzebna jest wiedza, której brakuje polskiemu społeczeństwu. Dlatego głosami kampanii będą wybitni polscy i norwescy naukowcy m.in.z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie oraz z Uniwersytetu w Tromso, którzy na codzień zajmują się badaniem zmian różnorodności morza i tworzą plany ochrony ekosystemów morskich. Morze Bałtyckie, z bogactwem zamieszkujących je organizmów to nasz narodowy skarb, który ma olbrzymią wartość przyrodniczą, ekonomiczną i kulturową.

Kampania "Dobry Klimat dla Morza" ma wpłynąć na zrozumienie i chęć ochrony tych wartości przez Polaków.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat bioróżnorodności w morzu.

ELEMENTY KAMPANII:
  1. Cykl filmów "Dobry Klimat dla Morza" do emisji w TVP. Cykl pokazuje problemy związane ze zmianami bioróżnorodności morza, które badają i prezentują wybitni polscy i norwescy naukowcy. Wydana zostanie pomoc dydaktyczna dla szkół-DVD z cyklem filmów, scenariuszami lekcji i kartami pracy dla ucznia. 
  2. Rozbudowany, dynamiczny portal internetowy "Dobry Klimat dla Morza".Portal stanowić będzie klamrę spinającą wszystkie elementy kampanii oraz istotne narzędzie upowszechniania wiedzy o bioróżnorodności wśród całego społeczeństwa. 
  3. Warsztaty dla uczniów 
  4. Szkolenia dla nauczycieli 
  5. Konkurs„Bioróżnorodność z klasą”, którego tematem będzie prowadzenie blogów na temat bioróżnorodności w morzu.Nagrodą główną jest wycieczka.
  6. Akcja plenerowa "Morscy Odkrywcy"
WSPÓŁPRACA/PATRONI:

TVP–emisja cyklu 5 filmów „Dobry Klimat dla Morza”

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Geofizyki PAN w W-wie, Uniwersytet w Tromso (Norwegia) – patronat merytoryczny.

* To pole jest wymagane

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Więcej o funduszach:

logo-eaa

 

Znajd__nas_facebook_
Kontakt:
Kierownik Projektu – Adam Ślusarski
tel. 519 323 850
adam.slusarski@okcjo.com.pl
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33

karolina.sliwinska@okcjo.com.pl
http://www.okcentrum.com.pl
ok

Patroni:
sopot

wawaEEA Grants

"Dobry Klimat Dla Morza korzysta z dofinansowania w kwocie 1 266 369 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG." Celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.