Dobry klimat dla morza
DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI

Realizację działań projektowych wspierać będzie personel zewnętrzny w postaci partnerów merytorycznych w projekcie. Będzie to przede wszystkim Instytut Oceanologii PAN w Sopocie.

INSTYTUT OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE

Ekolodzy morscy w IO PAN specjalizują się w badaniach terenowych, w szczególności - w terenowej ekologii porównawczej. Ich zainteresowania skupiają się na badaniu bioróżnorodności w kontekście funkcjonowania ekosystemu i zmian klimatu. W ramach badań ekosystemu Morza Bałtyckiego, prowadzą prace głównie nad plażami piaszczystymi. Interesują ich takie zagadnienia, jak udział poszczególnych organizmów w obiegu materii i energii, więzi łączące ekosystem plażowy ze strefą przybrzeżną morza i zamieszkującymi go lokalnymi populacjami ryb, przetwarzanie materii organicznej na plaży. Tego rodzaju badania prowadzane są w ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytutami naukowymi. W ramach tych badań współpracowali wcześniej w takich międzynarodowych projektach, jak: ELOISE, COSA, LITUS, obecnie prowadzą je w ramach sieci naukowych EN CORA i MARBEF.

Wystawy, prezentacje i wykłady na piknikach i festiwalach oraz liczne indywidualne inicjatywy popularyzatorskie oceanologów sprawiły, że Instytut Oceanologii PAN został laureatem konkursu „Popularyzator Nauki 2008” organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oceanolodzy podczas wykładów i prezentacji na festiwalach i piknikach przekonują słuchaczy, że plaża to nie pustynia, a pod kocem, na którym się opalamy, wędruje około miliarda różnych stworzeń.

Uczestniczą też w filmach popularyzatorskich, a przede wszystkim w interaktywnych warsztatach "Życie Brzegu Morza", stanowiących propozycję nowoczesnej, ekologicznej edukacji terenowej, znacznie wykraczającej poza ramy typowych wycieczek szkolnych.

Ukoronowaniem wysiłku badaczy popularyzujących wiedzę o plażach świata, jest wydana w ubiegłym roku książka "Plaża - Przewodnik użytkownika" - bogato ilustrowana publikacja Europejskiego Centrum Doskonałości Morza Szelfowego (Centre of Excellence for Shelf Seas Science) i IO PAN.

W działaniach projektowych wezmą udział następujący przedstawiciele Instytutu Oceanologii PAN:

  • Prof. Jan Marcin Węsławski
  • Dr Lech Kotwicki
  • Dr Józef Wiktor

Partnerem merytorycznym będzie również Instytut Geofizyki PAN w Warszawie

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN W WARSZAWIE:

Instytut Geofizyki PAN jest placówką naukową reprezentującą główny nurt polskich badań podstawowych w zakresie fizyki Ziemi. IGF PAN jest wyłączną instytucją w kraju, prowadzącą monitoring globalnych pól geofizycznych zakresie sejsmologii, geomagnetyzmu i wybranych elementów dotyczących fizyki atmosfery.

Obecnie w Instytucie uprawiane są następujące dyscypliny naukowe: sejsmologia, geomagnetyzn, fizyka wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologia, badania polarne.

Drugim podstawowym nurtem w działalności IGF PAN jest realizacja jego statutowych obligacji w zakresie rejestracji globalnych zjawisk geofizycznych, których wyniki są przekazywane do Światowych Centrów Danych. Instytut prowadzi 10 obserwatoriów na terenie Polski i jedno na Spitsbergenie. Należy podkreślić, że niektóre z obserwatoriów zaliczają się do grupy wiodących w skali światowej. Komplementarną dla tej formy działalności Instytutu są prace konstrukcyjne i budowa unikalnych przyrządów geofizycznych.

Instytut uczestniczy czynnie w wielu Międzynarodowych Programach Badawczych i prowadzi ożywioną współpracę z zagranicznymi placówkami naukowymi.

IGF PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka. Ponadto w Instytucie organizowane są czteroletnie studia doktoranckie.

W działaniach projektowych wezmą udział następujący przedstawiciele Instytutu Geofizyki PAN:

  • Prof. dr hab. Paweł M. Rowiński
  • Prof. PAN Piotr Głowacki

Reprezentantem Uniwersytetu w Tromso (Norwegia) będzie:

  • Prof. dr filozofii Jorgen Berge
  • Prof. Krzysztof Skóra

W projekcie swojego wsparcia udzielać będą również:

  • Dr Katarzyna Ewa Stepanowska
* To pole jest wymagane

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Więcej o funduszach:

logo-eaa

 

Znajd__nas_facebook_
Kontakt:
Kierownik Projektu – Adam Ślusarski
tel. 519 323 850
adam.slusarski@okcjo.com.pl
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33

karolina.sliwinska@okcjo.com.pl
http://www.okcentrum.com.pl
ok

Patroni:
sopot

wawaEEA Grants

"Dobry Klimat Dla Morza korzysta z dofinansowania w kwocie 1 266 369 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG." Celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.