Dobry klimat dla morza
2015-11-10 11:18:50

Contest subject: Baltic Sea Mammals - impact of climate changes
Contest subject: Baltic Sea Mammals - impact of climate changes
More
2015-11-05 11:30:27

Ladies and Gentlemen!
Ladies and Gentlemen! The list of blogs taking part in the competition is below. We invite you to read and vote!
More
2015-10-30 11:37:29

list of blogs to be enclosed will be sent on 5 November
Soon, on 5 November, we will announce a list of blogs taking part in the competition. Vote, comment. Thanks to your vote someone may win a trip.
More
2015-10-12 14:36:58

Conference in Polish Academy of Sciences in Warsaw

More
2015-10-07 13:53:58

Prolongation of recruitment and competition period

More
2015-09-24 14:02:17

Extended recruitment

More
2015-09-02 12:46:17

Recruitment campaign

More
2015-08-28 13:31:37

Recruitment

More
2015-08-26 00:20:12

Ladies and Gentlemen

More
2015-08-06 22:58:28

Trainings for teachers

More
* This field is required

Name (required)

E-mail address (required)

Message content


Więcej o funduszach:

logo-eaa

 

Znajd__nas_facebook_
Kontakt:
Kierownik Projektu – Adam Ślusarski
tel. 519 323 850
adam.slusarski@okcjo.com.pl
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33

karolina.sliwinska@okcjo.com.pl
http://www.okcentrum.com.pl
ok

Patroni:
sopot

wawaEEA Grants

"Dobry Klimat Dla Morza korzysta z dofinansowania w kwocie 1 266 369 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG." Celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.